Wizualizacja łazienki GK

[iframe src="https://ideart.com.pl/viz/GK-lazienka/output-3/index.html" width="1024" height="768"]

Sterowanie (obrót) - mysz/klawiatura